BLOCKCHAIN CAPITAL GROUP OSZUSTWO

BLOCKCHAIN CAPITAL GROUP KRS: 0000952112

Ostrzeżenie o Oszustwie

Spółka Blockchain Capital Group Sp. z o.o. nie prowadzi działalności związanej z kryptowalutami. Nie oferuje żadnych produktów kryptowalutowych, ani nie kontaktuje się w tym celu z nikim drogą telefoniczną ani mailową. Dane Spółki wykorzystuje grupa oszustów, która usiłuje doprowadzić osoby do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Oszuści podają nazwę spółki: Blockchain Capital Group Sp.z o.o. lub Blockchain Poland oraz nr KRS: 0000952112 i adres: ul. Rembrandta 4A/39, 03-531 Warszawa. Z inicjatywy Spółki okolicznościami tymi zajmują się już organy ścigania.

Blockchain Capital Group Sp. z o.o. does not conduct business related to cryptocurrencies. It does not offer any cryptocurrency products, nor does it contact anyone by phone or email for this purpose. The Company's data is being used by a group of scammers who are attempting to lead people into unfavorable disposition of their assets. The scammers give the Company's name: Blockchain Capital Group Sp.z o.o. or Blockchain Poland, as well as KRS number: 0000952112 and address: 4A/39 Rembrandt Street, 03-531 Warsaw. On the initiative of the Company, these circumstances are already being dealt with by law enforcement authorities.

Blockchain Capital Group Ltd не здійснює діяльність, пов'язану з криптовалютою. Вона не пропонує жодних криптовалютних продуктів і ні з ким не контактує з цією метою по телефону або електронною поштою. Реквізити компанії використовуються групою шахраїв, які намагаються ввести людей в оману, щоб завдати шкоди їхньому майну. Шахраї називають компанію як: Blockchain Capital Group Sp.z o.o. або Blockchain Poland і номер KRS: 0000952112 та адресу вул. Рембрандта 4А/39, 03-531 Варшава. За ініціативою Компанії цими обставинами вже займаються правоохоронні органи.

Nazwa pełna:

BLOCKCHAIN CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ADRES:

Rembrandta 4A / 39, 03-531 Warszawa, Polska

KRS:

0000952112

NIP:

5242933778